Bedrijfsoverdracht aandelen

Plannen herziening bedrijfsopvolgingsregelingen

Klantverhaal

5 minuten leestijd

Deel dit bericht

08-11-2023 | Ben jij ondernemer én van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie via een schenking? Dan zijn er enkele fiscale regelingen waar je rekening mee moet houden. Zo zijn er vrijstellingen voor de schenkbelasting, ook wel bekend als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daarnaast is er ook een specifieke regeling voor besloten vennootschappen (bv’s) om te voorkomen dat je in box 2 inkomstenbelasting (aanmerkelijkbelangheffing) verschuldigd bent.

Het kabinet Rutte IV kondigde eerder aan actie te ondernemen en voorstellen in te dienen om beide regelingen te veranderen. Echter, vanwege de demissionaire status van het kabinet was het onzeker of deze voorstellen daadwerkelijk in wetgeving zouden worden omgezet. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen met een aantal aanpassingen aanvaard. De Eerste Kamer kan de plannen niet meer aanpassen. Ze kunnen de wetsvoorstellen alleen maar aannemen of verwerpen. Wat de aanvaarde plannen zijn, vertellen wij je in deze blog.

2024

Verhuur je vastgoed aan derden? Je komt niet meer in aanmerking voor de BOR

Voor bedrijven met aanzienlijk vastgoed is het belangrijk om te weten dat vanaf 1 januari 2024 vastgoed dat aan derden – buiten het concern – wordt verhuurd, niet langer in aanmerking komt voor de bedrijfsopvolgingsregelingen. Op dit moment kwalificeert verhuurd vastgoed alleen als het geen beleggingsvastgoed is, wat vaak tot discussies met de Belastingdienst leidt.

2025

Voorgestelde aanpassing vrijstelling schenkbelasting

Op dit moment geldt de volgende regeling voor de schenkbelasting: de eerste € 1.205.871 van de geschonken bedrijfswaarde is volledig vrijgesteld en het meerdere daarboven is voor 83% vrijgesteld. Vanaf 1 januari 2025 wordt deze grens verhoogd naar € 1.500.000. Het meerdere daarboven zal nog voor slechts 75% worden vrijgesteld. Over het belaste deel betalen kinderen 10% schenkbelasting tot € 138.642, en over het meerdere daarboven 20% (2023).

Voor bedrijven met een waarde tot ongeveer € 2.100.000 is het verstandig om tot 1 januari 2025 te wachten. Op die manier profiteer je van de verhoging van de vrijstellingsgrens naar € 1.500.000. Heeft jouw bedrijf een aanzienlijk hogere waarde? Dan is het verstandig om te overwegen je bedrijf vóór 1 januari 2025 over te dragen. Na deze datum zal de schenkbelasting voor een bedrijf dat volledig aan een kind wordt geschonken en een waarde heeft van € 3.500.000, met ruim € 20.000 toenemen. Bij een waarde van € 7.000.000 neemt de belastingdruk zelfs met ruim € 75.000 toe.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat vanaf 1 januari 2025 de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij schenking, alleen kan worden toegepast als de ontvanger minimaal 21 jaar oud is. Voor ondernemingsvermogen met een waarde van tenminste € 100.000, waarvan meer dan 10% ook privé wordt gebruikt, is de BOR alleen van toepassing voor het zakelijk gebruikte deel van het vermogen.

Voorgestelde aanpassing doorschuifregeling inkomstenbelasting box 2

Tot nu toe was het vereist dat wanneer aandelen in een bv werden geschonken, de ontvanger – in veel gevallen het kind – minimaal 3 jaar werkzaam moest zijn geweest in het bedrijf om in aanmerking te komen voor het doorschuiven van de box 2-claim. Die voorwaarde schaffen ze per 1 januari 2025 af, waardoor het gemakkelijker wordt om aandelen te schenken aan kinderen die niet actief zijn binnen het bedrijf. Na de schenking is het dan ook niet langer voor de kinderen verplicht om in het bedrijf te blijven werken. Wél geldt vanaf die datum de eis dat de ontvanger (de begiftigde of het kind) minimaal 21 jaar oud moet zijn. Bovendien moet het bedrijf 5 jaar worden voortgezet en dienen de geschonken aandelen minimaal 5 jaar te worden behouden.

Om de zeggenschap tussen aandeelhouders te regelen, is het vaak wenselijk om speciale regelingen op te nemen in aandeelhoudersovereenkomsten en andere relevante documenten. Ook is het belangrijk om de inhoud van de statuten, testamenten en huwelijkse voorwaarden zorgvuldig te bekijken, om ervoor te zorgen dat de aandelen binnen de familie blijven.

Midden- en kleinbedrijf (mkb)

De regelingen ondergaan nog enkele technische aanpassingen, maar voor de doorsnee bedrijfsoverdracht in het mkb hebben deze wijzigingen geen grote invloed. Het is vermeldenswaardig dat de vijfjaars-voortzettingseis mogelijk wordt verkort vanaf 1 januari 2026.

Ben jij van plan om jouw onderneming over te dragen? Een soepele en succesvolle overdracht van jouw bedrijf is essentieel om optimaal van jouw vrije tijd te kunnen genieten, of het nu gaat om een overdracht aan jouw kinderen of een ander familielid. Bij Welkers Notarissen helpen wij je daar graag bij. Neem voor meer informatie hier vrijblijvend contact met ons op.

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder!

Bekijk alle vragenNeem contact op