Hebben jullie samen een onderneming of willen jullie deze starten, maar zijn jullie nog niet toe aan een B.V.? Dan kunnen jullie ook samenwerken in de vorm van een v.o.f. of maatschap.

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (maten). De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht allen een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap in te brengen.

De Vennootschap onder Firma (v.o.f. ) kan worden omschreven als een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent.

Een notariële akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen is bij de vormgeving van zo’n contract van groot belang in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid.

Heb je een vraag?

Neem contact
op met Merel!

Neem contact op

Onze

Specialisten

merel@welkersnotarissen.nl
Schagen & Wieringerwerf
barry@welkersnotarissen.nl
Schagen & Wieringerwerf

Laatste nieuws over

Ondernemen

Bekijk alle artikelen
FamiliezakenNieuws
5 minuten leestijd

Een samengesteld gezin

Heb je een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van jou volgens de wet, en kun je dit ook anders regelen?

Lees verder

Veelgestelde

Vragen

Wat is een PEP (Politiek prominent persoon)?

Een PEP is een persoon die een politiek prominente functie bekleed. Als iemand voldoet aan de definitie van een PEP moet de notaris een extra onderzoek doen voordat hij voor die persoon een akte kan laten maken.

Ook de directe familieleden (zoals partner, ouders of kinderen) of nauwe zakenrelatie van deze persoon is een PEP.

De nauwe zakenrelatie is een persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een juridische entiteit of constructie. Of een persoon die met een PEP een andere nauwe zakelijke relatie heeft.

Een PEP is in elk geval:

  • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
  • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
  • lid van het bestuur van een politieke partij;
  • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
  • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
  • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
  • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
  • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

PEP en cliëntonderzoek
Als er sprake is van een PEP dient er een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden. Dit houdt in dat de notaris extra vragen zal stellen. Dit betekent niet dat de persoon die een PEP is geen onderneming kan oprichten of andere rechtshandelingen kan verrichten. Het gaat hier om een risico inschatting. Dit is omdat een PEP extra vatbaar is voor corruptie. De notaris heeft een wettelijke verplichting om dit te onderzoeken. Als er sprake is van een PEP, dan is een verscherpt cliëntenonderzoek vereist. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Wij verzoeken u om contact met ons kantoor op te nemen indien u valt onder de omschrijving van PEP.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wij hebben samen een woning en ik wil deze graag overnemen. Wat moet ik doen?

Kan ik mijn kleinkinderen een bedrag nalaten?

Heb je een andere vraag?

Neem contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder!