Een samengesteld gezin

Familiezaken

5 minuten leestijd

Deel dit bericht

Heb je een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van jou volgens de wet, en kun je dit ook anders regelen?

Op grond van de wettelijke erfrechtregels erft een kind alleen van zijn of haar “ouder” wanneer het kind op het moment van overlijden van zijn of haar “ouder” een familieband had met deze ouder. Die familieband is er soms automatisch en soms moet die “gevormd” worden (dat gebeurt bijvoorbeeld in geval van een adoptie).

Tussen de langstlevende ouder en de eigen kinderen geldt in principe (als er geen testament is gemaakt waarin iets anders is bepaald) de zogenoemde “wettelijke verdeling”. Hierdoor erft de langstlevende ouder alles en krijgen de kinderen een geldvordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. Dit geldbedrag is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

Een stiefkind erft niet automatisch van zijn of haar stiefouder op grond van de wet. Een stiefouder kan een stiefkind wel in zijn of haar testament als erfgenaam benoemen en bepalen dat een stiefkind erft alsof het een eigen kind is door het stiefkind te betrekken in de wettelijke verdeling. Hiervoor moet dus wel een testament worden gemaakt. Dit gebeurt nooit automatisch.

De wettelijke verdeling kan niet van toepassing worden verklaard ten opzichte van een pleegkind. Een pleegkind kan uiteraard wel in een testament tot erfgenaam of legataris worden benoemd.

Voor wat de erfbelasting betreft, worden stief- en pleegkinderen onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld aan een (eigen) kind. In dat geval hoeven ze over hun erfenis niet meer erfbelasting te betalen dan een eigen kind.

Voor samengestelde gezinnen is het aan te raden om bij een notaris een testament te maken en de zaken vooraf – geheel conform uw wensen en dus op maat – goed te regelen. Wilt u meer advies over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder!

Bekijk alle vragenNeem contact op