Wanneer je een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand aankoopt, is het in de meeste gevallen noodzakelijk om een hypotheek af te sluiten. De notaris maakt hiervoor een hypotheekakte op en zal een afschrift hiervan inschrijven bij het kadaster.

In de hypotheekakte staat onder meer dat jouw huis of bedrijfspand het onderpand is voor de lening die je bij de bank afsluit, evenals de andere overeenkomsten tussen jou en de geldverstrekker.

Bij het oversluiten van de hypotheek wordt de oude hypotheek afgelost. Ons kantoor zal aan de huidige financier een aflossingsnota opvragen. Dat is een opgave van het bedrag dat deze financier van de cliënt terug wil ontvangen. Pas als dit bedrag bekend is, kan de nieuwe hypotheekakte worden getekend. Helaas worden financiers steeds minder flexibel in het verstrekken van de aflossingsnota. Een termijn van één maand na het verzoek van de notaris is al heel gewoon bij een groot aantal financiers. Houd daar rekening mee.

Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De notaris maakt dan de inschrijving in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement). De hypotheekhouder (de financier) moet hiervoor toestemming geven.

Heb je een vraag?

Neem contact op met Jolanda!

Neem contact op

Onze

Specialisten

merel@welkersnotarissen.nl
Schagen & Wieringerwerf
barry@welkersnotarissen.nl
Schagen & Wieringerwerf

Laatste nieuws over

Hypotheken

Bekijk alle artikelen
BlogFamiliezaken
5 minuten leestijd

Het belang van een testament bij echtscheiding

De echtscheiding en het belang van een testament; waarom een testament maken tijdens of na een echtscheidingsprocedure?

Lees verder

Veelgestelde

Vragen

Wat is een PEP (Politiek prominent persoon)?

Een PEP is een persoon die een politiek prominente functie bekleed. Als iemand voldoet aan de definitie van een PEP moet de notaris een extra onderzoek doen voordat hij voor die persoon een akte kan laten maken.

Ook de directe familieleden (zoals partner, ouders of kinderen) of nauwe zakenrelatie van deze persoon is een PEP.

De nauwe zakenrelatie is een persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een juridische entiteit of constructie. Of een persoon die met een PEP een andere nauwe zakelijke relatie heeft.

Een PEP is in elk geval:

  • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
  • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
  • lid van het bestuur van een politieke partij;
  • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
  • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
  • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
  • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
  • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

PEP en cliëntonderzoek
Als er sprake is van een PEP dient er een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden. Dit houdt in dat de notaris extra vragen zal stellen. Dit betekent niet dat de persoon die een PEP is geen onderneming kan oprichten of andere rechtshandelingen kan verrichten. Het gaat hier om een risico inschatting. Dit is omdat een PEP extra vatbaar is voor corruptie. De notaris heeft een wettelijke verplichting om dit te onderzoeken. Als er sprake is van een PEP, dan is een verscherpt cliëntenonderzoek vereist. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Wij verzoeken u om contact met ons kantoor op te nemen indien u valt onder de omschrijving van PEP.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wij hebben samen een woning en ik wil deze graag overnemen. Wat moet ik doen?

Kan ik mijn kleinkinderen een bedrag nalaten?

<h4>Heb je een andere vraag?</h4>
Neem contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder!